درخواست اخذ نمایندگی

درخواست اخذ نمایندگی

شرکت ویام کابل نماینده و عاملیت فروش فعال می پذیرد، شركت ویام کابل در نظر دارد از بين واجدين شرايط نماينده و عاملیت فروش فعال جذب نمايد.
لـطفا در صورت تمـايل اخذ نمايـندگی زیر را تکمیل نموده تا در اسرع وقت کارشناسان ما در شرکت ویام کابل با شما تماس حاصل نمایند.

پیام را ارسال کنید